Detacheren

Detacheren biedt meer zekerheid dan uitzenden. Bij detachering stelt Flexleidster een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren per maand en de vergoeding voor de periode vooraf zijn vastgelegd.