Flexpooling

Zonder structurele overbezetting tóch uw continuïteit waarborgen is nu mogelijk! U heeft geen structurele overbezetting meer nodig. Flexleidster creëert een pool van ingewerkte uitzendkrachten die u op afroep kunt inzetten om uw pieken en ziekteverzuim op te vangen.