Invalpool Kinderopvang

Flexleidster is een dienstverlenende organisatie specifiek voor de kinderopvang. Wij bieden personeelsoplossingen op maat. Via deze weg willen wij u kennis laten maken met onze innovatieve dienst: de invalpool kinderopvang.

Tijdens onze gesprekken met kinderopvangorganisaties in de regio Midden Nederland is gebleken dat veruit de meeste organisaties er de voorkeur aangeven om met een interne invalpool te werken. Vaste gezichten op de groep wordt hierbij als belangrijkste reden genoemd.

Met de komst van de nieuwe flexwet en het aantrekken van de arbeidsmarkt wordt het voor steeds meer organisaties een groeiende uitdaging om personeel op basis van oproepcontracten in te zetten.

Om voor nu en in de toekomst een volwaardige oplossing te bieden hebben wij de Invalpool Kinderopvang in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband tussen Flexleidster en aangesloten kinderopvangorganisaties waar continuïteit, flexibiliteit en samenwerking centraal staan. Wij combineren hiermee de voordelen van een interne invalpool met de inhuur van externe invalkrachten.

Elke aangesloten locatie heeft een eigen team van vaste invalkrachten die onbeperkt kunnen worden ingezet. En mochten de vaste invalkrachten onverhoopt niet beschikbaar zijn bestaat de mogelijkheid om tegen gelijk tarief en voorwaarden een andere invalkracht uit ons bestand op te roepen.

Om de continuïteit te waarborgen betaalt iedere deelnemer van de invalpool een vaste maandelijkse bijdrage. Hiernaast rekenen wij een minimale opslag per gewerkt uur.

Hoe werkt de Invalpool Kinderopvang ?

De gedachte achter de Invalpool Kinderopvang is dat een kinderdagverblijf geen eigen invalpool meer nodig heeft. Invalpool Kinderopvang neemt de bestaande invalpool over en vult deze aan met extra invalkrachten.

Invalpool Kinderopvang richt, in nauw overleg, een vaste invalpool in voor het deelnemende kinderdagverblijf. De personeelsadministratie, inroostering, werving & selectie en screening van invalkrachten neemt de Invalpool Kinderopvang  over van deelnemende kinderdagverblijven.

Samengevat biedt de Invalpool Kinderopvang u als organisatie het volgende:
  • Maandelijks vast basistarief
  • Uurtarief bijna gelijk aan eigen kosten invalkrachten
  • Onbeperkte inzet van invalkrachten
  • 24/7 toegang tot de database
  • Vast team van invallers per locatie
  • Risicovrij inzetten van personeel
  • Geen onrust bij ziekte of verlof