Payrolling

Payrolling is het uitzenden en detacheren van medewerkers tegen een lager tarief. Het lagere tarief kan worden aangeboden, omdat u als kinderdagverblijf zelf uw medewerkers werft. Juridisch gezien is het personeel in dienst van Flexleidster, wat inhoudt dat uw bedrijf zich niet bezig hoeft te houden met administratieve en juridische taken. Payrolling geeft flexibiliteit naast zekerheid.